เซิ่นเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของจีน

เซิ่นเจิ้น เป็นเมืองหลักที่อยู่ทางตะวันออกของ ทะเลแม่น้ำจูเจียง ในมณฑลกวางตุ้งตอนใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Read More

เขาพะเนินทุ่ง – อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

เขาพะเนินทุ่ง เป็นทุ่งหญ้าและป่าดิบ อากาศหนาวเย็นตลอดปี ประกอบด้วยทิวทัศน์ที่งดงามทั้งยามปกติและยามมีทะเลหมอกใในช่วงปลายฤดูฝนและต้นฤดูหนาวที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเหมาะแก่การพักแรม โดยอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 50 กิโลเมตร บนยอดเขาปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าและไม้ต้นเล็ก ๆ สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 จุดชมวิวเขาพะเนินทุ่ง เป็นจุดที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 900 เมตร เขาพะเนินทุ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอยู่ในระดับสูง และเป็นที่นิยมมาท่องเที่ยว เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีทิวทัศน์ที่สวยงามและอากาศสดชื่นเย็นสบาย โดยเฉพาะในช่วงตอนเช้าที่สามารถชมทะเลหมอกได้บริเวณจุดชมวิวของยอดเขาพะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติได้กำหนดเวลาในการใช้เส้นทางสายนี้ คือ จะเปิดให้รถขึ้นเขาขาไป 2 ช่วง …

Read More

เกาะสมุย

เกาะสมุย เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย รองจากเกาะภูเก็ต และเกาะช้าง ตั้งอยู่ในอ่าวไทย และเป็นหนึ่งในเกาะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ บนเกาะสมุย

Read More