บันทึกการเดินทาง 27 ธันวาคม 2565 ดอยอินทนนท์วันที่ 2

บันทึกการเดินทางที่ดอยอินทนนท์ วันที่ 2 วันนี้จะเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตืนเช้ามาตั้งแต่ ตีห้า – 6 โมง ปรากฎว่า รถ และเพื่อน ๆ เต้นท์ ข้าง ๆ หลาย ๆ เต้นท์ ได้ออกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว ในตอนนั้น ก็ฟ้ามึดอยู่ เราก็คิดในใจว่าจะออกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกับเขาดีไหม แต่เห็นว่าเรามาพัก ตั้ง 2 คืน ยังมีเวลา วันนี้ไปสำรวจทางไปดูพระอาทิตย์ขึ้น แบบตอนสว่าง …

Read More

เซิ่นเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของจีน

เซิ่นเจิ้น เป็นเมืองหลักที่อยู่ทางตะวันออกของ ทะเลแม่น้ำจูเจียง ในมณฑลกวางตุ้งตอนใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Read More