เซิ่นเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของจีน

เซิ่นเจิ้น เป็นเมืองหลักที่อยู่ทางตะวันออกของ ทะเลแม่น้ำจูเจียง ในมณฑลกวางตุ้งตอนใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Read More