อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรี และมีลักษณะเด่นทางธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ทะเลสาบ น้ำตก ถ้ำ หน้าผาที่สวยงาม มีเนื้อที่ประมาณ 1,821,687.84 ไร่ หรือ 2,914.70 ตารางกิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยว

เขาพะเนินทุ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บนสันเขาที่ระดับความสูง 950 เมตร จากระดับน้ำทะเล รายล้อมด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน ของเทือกเขาตะนาวศรี

บ้านกร่างแคมป์ เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ รายล้อมด้วยทิวเขาและป่าเบญพรรณ ซึ่งเป็นแหล่งชุกชุมของสัตว์ป่าที่หายากนานาชนิด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณต้นแม่น้ำปราณบุรี มีระดับความสูง ประมาณ 400 เมตร จากระดับน้ำทะเล

Leave a Reply

Your email address will not be published.