เซิ่นเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของจีน

เซิ่นเจิ้น เป็นเมืองหลักที่อยู่ทางตะวันออกของ ทะเลแม่น้ำจูเจียง ในมณฑลกวางตุ้งตอนใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีอาณาเขตทางใต้ติดกับฮ่องกง ตะวันออกเฉียงเหนือติดกับฮุ่ยโจว ตะวันตกเฉียงเหนือติดกับตงก่วน และทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ติดกับกว่างโจว จงซาน และจูไห่ ซึ่งเป็นอีกฝั่งของทะเล โดยใช้เขตแดนทางทะเลเป็นตัวแบ่งอาณาเขต

Leave a Reply

Your email address will not be published.