เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น

โตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมที่รุ่งเรือง โตเกียวเป็นเมืองใหญ่ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและมีเอกลักษณ์ มีแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง

Read More