เที่ยวจีน

View All

เทียนจิน ท่องเที่ยวจีนบรรยากาศสไตล์ยุโรป

เทียนจิน หนึ่งในสี่เทศบาลนครของประเทศจีน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ

อาเซียน

View All

เที่ยวสิงค์โปร์

ประเทศสิงค์โปร์ เป็นเกาะขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายูและอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร 1 องศา